Sunday, December 12, 2010

Impianku

¡mp¡an ¡tu satu matlamat,
dan matlamat ¡tu adalah tujuan,
tujuan pula ialah arah d¡ Mana k¡ta
¡ng¡n mencapa¡ Yang
k¡ta ¡mp¡kan dalam h¡dup,
dan. .
¡mp¡anku pula sepert¡,
¡barat sebuah kapal,
yang tengah berlayar d¡ Lautan,
b¡la-b¡la masa boleh
karam dan tenggelam,
dan d¡ Mana ¡a berlabuh,
d¡ Situlah dest¡nas¡ku. . .

No comments:

Post a Comment